Letter P6

P6 - bokstäver med belysning fram, utan kant, höjd upp till 1,2 m.

Släck ljuset

P6 - bokstäver med belysning fram, utan kant, höjd upp till 1,2 m.

Släck ljuset

Material: Aluminium

Ytbehandling/kulör huvudkonstruktion: Målad yta (RAL)

Ytbehandling framsida: Vitt plexiglas, vitt plexiglas klätt med ljuslådefolie

Mått/höjd: 300mm – 1000mm

Djup: 60mm – 120mm

Den vanligaste typen av volymsymboler med belyst framsida. Används på fasader, markiser, entréer.

Kontakta oss