Service Project Management

Projektledning

Projektledning

Tack vare vår erfarenhet och sakkunskap kan vi arbeta med alla projektetapper inklusive:

  • Design
  • Undersökningar
  • Tillstånd (exponering, installation osv.)
  • Ritningar, hållfasthetsberäkningar
  • Tillverkning
  • Transport
  • Montering
  • Efterservice (underhåll, garantiåtgärder)

Varje projekt har en individuell projektledare med ett erfaret team.

Några större projekt: 2019 Lindex

Diverse ljuslådor och bokstäver, tillverkning, beställare: CIC

Reklamytor av självbetjäningskassor, tillverkning och montering, Coop (12 objekt, pågående)

Rebranding av Statoils bensinstationer till Circle K, tillverkning och montering (78 stationer)

Stora profilbokstäver för kontorsbyggnaden Delta Plaza ( h=... och ...,

Pyloner för Eesti Gaas’ gasstationer, tillverkning och montering (29 st)

Rebranding av EMT till Telia, diverse skyltar, tillverkning och montering (20 objekt)

Ljuslådor och bokstäver för Kristiine köpcentrum, tillverkning och montering ( ca 50 st )

Ny visuell identitet för återförsäljare av Honda, Toyota och Nissan i Baltikum, montering ( 25 återförsäljare)

Ny visuell identitet av Statoils bensinstationer, Statoil Eesti AS, montering ( 55 stationer)

Sampo Bank (15 st)

Kontakta oss