Letter P4

P4 - bokstäver med belysning fram, höjd från och med 1m

Släck ljuset

P4 - bokstäver med belysning fram, höjd från och med 1m

Släck ljuset

Material: Aluminium, rostfritt stål

Ytbehandling/kulör huvudkonstruktion: Målad yta (RAL)

Ytbehandling framsida: Vitt plexiglas, vitt plexiglas klätt med ljuslådefolie

Mått/höjd: 1000mm – 3000mm

Djup: 120mm – 250mm

Volymsymboler med aluminiumkant och belyst framsida. Används främst utomhus – på yttertak och stora fasader. Kräver oftast en speciallösning för monteringsramar. Garanterar mycket bra synlighet.

Kontakta oss