Letter P5

P5- bokstäver med belysning fram, höjd upp till 1m

Släck ljuset

P5- bokstäver med belysning fram, höjd upp till 1m

Släck ljuset

Material: Aluminium

Ytbehandling/kulör huvudkonstruktion: Målad yta (RAL)

Ytbehandling framsida: Vitt plexiglas, vitt plexiglas klätt med ljuslådefolie

Mått/höjd: 300mm-1000mm

Djup: 120mm – 250mm

Volymsymboler med plastkant och belyst framsida. Används främst utomhus – på fasader. Monteras oftast med hjälp av standardramar.

Kontakta oss