Privaatsuspoliitika

Miks me isikuandmeid kogume?

Springmar OÜ kogub isikuandmeid selleks, et:

– täita kliendi tellimust/müügilepingut ja temaga ühenduse võtmiseks;

– lisaks kogume tagasisidet osutatud toodete/teenuste kohta ja edastame sarnaste müüdud toodete/teenuste kohta uudiskirju.

Kliendil on õigus igal ajal loobuda uudiskirjast (uudiskirja juures toodud lingil või esitades vastavasisulise avalduse OÜ Springmar-ile).

Kus ja mis andmeid me kogume?

Kliendi andmete kogumine toimub tellimuse või pakkumise koostamise hetkel kontakteerumisel e-posti teel. Andmeid hoitakse nii kaua kui on vaja tellimuse/müügilepingu täitmiseks ja sellest tuleneva garantiiperioodi jooksul.

Töödeldavateks isikuandmeteks on kliendi: ees- ja perekonnanimi, kontaktelefon, e-posti aadress ja tarne- või juriidiline aadress.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme?

OÜ Springmar hindab kõrgelt oma klientide privaatsust. Ettevõtte teeb kõik selleks, et kaitsta isikuandmeid ebaseadusliku kasutamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Klientidel on õigus oma andmetega tutvuda, õigus andmete parandamisele, õigus andmete kustutamisele, õigus töötlemise piiramisele, õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, õigus andmete ülekandmisele.

Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ei edastata.

Kontaktandmed

Privaatsuspoliitika ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume võtta ühendust OÜ Springmar e-posti aadressil: springmar@springmar.ee või kirja teel: Pärnasalu 25, Saue, 76506.