Springmar background shape

Springmar hoolib keskkonnast.

Springmari keskkonnasäästliku tootmise viis reeglit on järgmised:

  • kasutame materjale nii säästlikult kui võimalik;
  • sorteerime jäätmeid;
  • suuname võimaluse korral materjalid taaskasutusse;
  • pakume võimaluse korral klientidele energiatõhusaid lahendusi;
  • hoiame oma tootmisseadmed alati laitmatult korras.

ManagementSysCert ISO9001 14001 col ins

Sertifikaadid

ISO 14001:2015 sertifikaat keskkonnajuhtimissüsteemile (audiitor DNV Business Assurance Finland)

ISO 14001:2015 sertifikaat keskkonnajuhtimissüsteemile (audiitor DNV Business Assurance Finland)