Service Project Management

Prosjektledelse

Prosjektledelse

Gjennom vår erfaring og kompetanse kan vi bidra til alle prosjektfaser, blant annet:

  • Design
  • Undersøkelse
  • Tillatelser (utstilling, installasjon osv.)
  • Tegninger, styrkeberegninger
  • Produksjon
  • Transport
  • Installasjon
  • Ettersalg service (vedlikehold, garantitilfeller)

Hvert prosjekt har en personlig prosjektleder med erfarent team.

Enkelte største prosjekter: 2019 Lindex

Forskjellige lyskasser og bokstaver, produksjon, bestilt av CIC

Reklame for selvbetjente stasjoner, produksjon og installasjon, Coop (12 steder, fortsetter)

Omlegging av Statoil bensinstasjoner til Circle K, produksjon og installasjon (78 stasjoner)

Store kanalbokstaver for forretningsbygget Delta Plaza (h =... og...,

Pyloner for Eesti Gaas gasstasjoner, produksjon og installasjon (29 stk.)

Omlegging av EMT til Telia, forskjellige skilt, produksjon og installasjon (20 steder)

Kristiine kjøpesenterets lyskasser og bokstaver, produksjon og installasjon (ca. 50 stk.)

Nytt utseende til Honda, Toyota og Nissan bilforhandlere i Baltikum, installasjon (25 forhandlere)

Nytt utseende til Statoil bensinstasjoner, Statoil Eesti AS, installasjon (55 stasjoner)

Sampo bank (15 stk.)

Kontakt oss