Opplyste bokser

Lyskasser:

Løsninger av typen lyskasse brukes som regel hvis varemerket eller logoen er innrammet, og du også ønsker å vise bakgrunnsløsningen. Lyskasser pleier også å ha en større opplyst overflate. Du må kanskje bruke denne løsningen hvis lignende løsninger allerede brukes på den aktuelle bygningen.

Kontakt oss