Vad bör du tänka på vid beställning av ljusreklam?

kaupokalda com rotermann vanalinn maakri 20181015 DJI 0202 Pano 1920x800 2

Stanna upp en stund under din kvällspromenad i stan och räkna ihop hur många ljusskyltar eller upplysta loggor du kan se på gatan? Oavsett om det är ett köpcentrum, en kontorsbyggnad, bensinmack eller restaurang – alla vill göra sig synliga i stadsmiljön för att kunderna enkelt ska hitta dem. När du en dag skulle behöva ljusreklam för ditt företag, vad bör du då tänka på för att hitta den bästa lösningen för dig?   

Tillverkare av ljusreklam erbjuder massor av olika lösningar på sina webbsidor. Ljuslådor, belysta bokstäver och reklamstolpar. Olika material och olika tekniker; några framåtlysande, andra bakåtlysande eller med belysning åt sidan. 

Det absolut enklaste är att kontakta en reklamtillverkare med en förfrågan och bifoga en fil med din logotyp samt information om den planerade platsen för reklamskylten. Ska reklamskylten exponeras inomhus eller utomhus och från vilket avstånd måste den synas? Det är till stor hjälp att även bifoga en bild på platsen där reklamskylten ska placeras. 

 

Storleken på utomhusreklam beror på dess exponeringsavstånd

Enligt Mario Märtsin, försäljningschef på Springmar, bör du först ha klart för dig vem du vill vända dig till med reklamen, och var den ska placeras.  “Platsen avgör också den lämpliga storleken för din reklamskylt. Även om en tre meters logotyp på husväggen kan verka enorm till en början, bör du komma ihåg att de flesta potentiella betraktare ser reklamskylten på byggnaden från en väg på 100 meters avstånd, därifrån den tre meter långa logotypen glimtar förbi som en ljusstrimma och ditt önskade budskap når inte fram. Perspektivet, från hur långt avstånd logotypen betraktas, är definitivt ett av de viktigaste kriterierna.”  Enligt Märtsin är det dock svårt att ge några konkreta råd, eftersom logotyper finns i många olika former och proportioner. “För en logotyp som består exempelvis av två ord och 25 bokstäver, räcker det kanske inte ens med åtta meter som bredd, eftersom bokstäverna blir alldeles för små.” Ett alternativ är att placera de två orden i logotypen ovanpå varandra, om företagsprofilen tillåter det. 

 

Vid större skyltningslösningar får du inte heller bortse från de installations- och transportmöjligheter som du har. Som regel tillverkas större reklamskyltar av flera delar som monteras ihop under installationen. Det kräver ofta specialutrustning. Länk till Delta Plazas reklamuppsättning på hemsidan. 

För tillverkaren är det viktigt att veta om reklamen ska exponeras inomhus eller utomhus. Vissa lösningar är väderbeständiga, medan andra inte alls lämpar sig för utomhusförhållanden. På Springmars webbplats anges dessa uppgifter för varje produkt. “Utomhus använder man normalt inga limmade detaljer, utan istället skruvade eller listmonterade lösningar,” ger Märtsin ett exempel.  

 

Slutpriset beror såväl på produktions- och installationskostnader som på transportkostnader

När du har en första vision av din lösning är det klokt att ta en titt på den planerade budgeten. Kalkylatorn på Springmars hemsida ger dig en indikativ bild av ungefärlig kostnad för den ena eller andra lösningen. För att få fram ett slutpris är det nödvändigt att tänka igenom installationsprocessen. “Vill kunden ha reklamen på fasaden och är den åtkomlig? Behövs särskild utrustning för installationen? Det kan till exempel finnas grönområden intill huset, där körning med kran eller lift inte tillåts. Då måste installation ordnas från taket eller från hängställningar för fönsterputsning,” förklarar Märtsin. Varje reklamlösning är unik och har många olika aspekter som behöver beaktas och som påverkar både slutpriset och produktionslösningen. Det hör inte alls till ovanligheterna att själva tillverkningen är billigare än installationen och transporten av ljusreklam. Springmars team kan säkert hjälpa dig att hitta din önskade lösning i balans med din budget.

Reklamtillverkaren och installatören behöver veta reklamens monteringshöjd och den tilltänkta lösningen för elförsörjning. “Det kan till exempel hända att hus med glasfasad inte har tillgång till elförsörjning på önskad sida av huset och det kan även vara svårt att ordna från annat håll,” delar Märtsin sina erfarenheter. “Byggnader med glasfasader har bestämda platser för elgenomföringar så att avgörande strukturella delar av byggnaden inte påverkas.” Kunden bör i sådana fall ta reda på om och var det finns 220V eluttag i närheten av den önskade installationsplatsen.

Valet mellan framåt-, bakåt- eller sidolysande reklam beror främst på omgivningen där lösningen ska användas. Har logotypen snarare ett informativt syfte eller utgör den en del av interiören eller exteriören? Bakåtlysande reklam lämpar sig bra för släta fasader, medan framåtlysande reklam passar bättre för profilerade eller vågiga fasader. Ljusreklam bör helst kontrastera sig mot bakgrunden, ljusreklam i ljusa färgtoner på en ljus fasad kan te sig något gagnlös. Om logotypen har samma färger som fasaden används oftast en bakgrundsplåt i kontrasterande färg.

Belyst reklam används inte bara för exponering av logotyp mm. för företag, utan även för hänvisande och informationsskyltar på t.ex. flygplatser, bussterminaler mm. “När du besöker exempelvis en större logistikanläggning under den mörka tiden på dygnet syns obelysta skyltar inte alls. Här kommer belysta pilar och skyltar väl till pass,” ger Märtsin ett exempel. Belysningslösningen kan även utgöra en del av fasaddesignen. Bensinmackars skärmtak som är belysta med ljuslister hjälper chaufförer att se macken redan från långt håll. I köpcentrum kan vi ofta se upplysta portaler med olika ljuseffekter som ramar in butiksentrén för att dra till sig kundernas uppmärksamhet.

 

Samordna lösningen med fastighetsägaren och, vid behov, med lokala myndigheter

Märtsin lyfter fram en annan viktig aspekt som kunden bör tänka på vid planering av utomhusreklam. “Kunden bör känna till den eventuella punktskatten på reklam som kommunen kan ta ut i stadsmiljöer. Dessutom behöver man kommunens godkännande för uppsättning av önskad reklamlösning på husfasaden på aktuell plats. Det är kommunens ansvar att se till att ljusföroreningen i staden inte blir alltför stor. Eller att ingen sätter upp en jättelogotyp precis utanför någon annans sovrumsfönster.” I Estland bedriver företag sin verksamhet oftast i hyrda lokaler och måste samordna all uppsättning av ljusreklam både med fastighetsägaren och med kommunen. Det görs med hjälp av en konceptritning som beskriver ljusreklamens tekniska detaljer, från storlek till ljusstyrka. 

Försiktighet krävs även vid placering av belysta reklamstolpar och digitala skärmar längs trafikerade vägar. Dessa får inte stå för nära vägen på grund av risken för att de kan distrahera föraren.  

Köpcentra har oftast ett enhetligt koncept för både inomhus- och utomhusreklam och tydliga regler för vilken typ av reklam får sättas upp. Även här bör du tänka igenom från hur långt håll din ljusreklam syns. Märtsin rekommenderar att inte använda alltför små texter, bokstavshöjden borde vara minst 50-70 millimeter. “Annars uppfattas texten som en ljusstrimma och ingen kan läsa budskapet.” Om logotypen består av många smådetaljer, t.ex. finstilt text under själva logotypen, hur bör man då gå till väga? “Inomhus utgör små detaljer mindre problem, där finns allmänbelysning. Om texten är liten är kontrast ett bra hjälpmedel, ljust mot mörk bakgrund eller mörkt mot ljus bakgrund. Här kan man även använda enkla dekaler,” berättar Märtsin. 

 

Vilken logotyp passar bäst för ljusreklam?

Varje nyetablerat företag bör vid utformning och framtagning av logotyp även tänka på dess användning i olika situationer. En komplex och detaljrik logotyp som fungerar problemfritt i digitala medier kan bli en riktig utmaning för tillverkare av ljusreklam. Komplexa lösningar kräver onekligen även en större budget. Desto enklare logotypen är, desto bättre. 

Märtsin lyfter fram att logotyper i mörk färg är svårare att lysa upp. Extra svåra färgerna är mörkblå och mörkröd. De lyses normalt upp med lysdioder i samma färg. Sådana reklamskyltar är dessutom svårare att fotografera med en vanlig kamera då de lätt blir flammiga i bild. “Med blotta ögat ser skylten bra ut, men att få ett hyfsat reklamfoto av den är redan en utmaning.” 

Påverkas priset för ljusreklam även av antalet färger i logotypen och hur mycket i så fall? “90 % av belysta reklamlösningar är ytbehandlade med pulverlack som slutfinish. Pulverlackering säkerställer en lång livslängd för reklamen även i de tuffaste förhållandena, då vi använder färgprodukter som lämpar sig bäst för det estniska och skandinaviska klimatet,” berättar Märtsin. “Pulverlacksortimentet har en ganska begränsad färgskala. Vid större kvantiteter kan färger specialbeställas, men i så fall måste man räkna med en längre leveranstid. Som standardlösning använder vi klassiska RAL-färger, vilket är definitivt den mest föredragna lösningen och dessutom mest kostnadseffektivt för kunden. För aluminiumdetaljer har vi inga prisskillnader för standardfärger så länge motsvarande RAL-färg finns på färgkartan.” 

Belysta ytor erbjuder rätt så obegränsat med möjligheter, och antalet tryckfärger påverkar inte priset. Den färgade delen av ljusreklam består av plexiglas som folieras med ljusteknisk färgtryckt film.

Bör kunden informera tillverkaren om belysningens önskade intensitet eller ljusstyrka, eller finns det några specifika standarder som tillverkaren följer? “För ljuskällor finns det två grundläggande mätbara egenskaper,” förklarar Märtsin. Den ena är färgtemperatur, om ljuset betraktas som kallt eller varmt. Den mäts i kelvin. 3000 K betraktas som varmt, 6500 K som kallare. Den andra viktiga nyansen är ljuskällans intensitet i lumen, dvs. hur mycket synligt ljus ljuskällan avger. “Våra standardlösningar är som regel anpassade för estniska förhållanden. Men om reklamen verkligen måste exponeras i närheten av andra personers sovrum får ljusintensiteten inte vara alltför hög och bör dämpas,” säger Märtsin. Därför kan ljusreklam förses med en dimmer för justering av ljusintensiteten. Samma sak gäller för inomhusreklam: intensivt belysta reklamskyltar i mörkare miljöer kan upplevas som obehagliga för ögonen. Enligt Martin är ungefär en tredjedel av all ljusreklam som beställs av Springmar försedd med dimmer och den trenden växer.

 

Miljömedvetenhet och lång garanti

Många storföretag ställer idag krav på miljövänlighet när de köper marknadsföringsmaterial. Vilken ljusreklam har minst miljöpåverkan? “En sak vi gör på Springmar är att vi mäter våra CO2 utsläpp och försöker hitta metoder som gör oss allt miljövänligare. Tyvärr kan inte klassisk ljusreklam än så länge vara helt ”grön”.  Det finns helt enkelt inga materialalternativ som både håller länge och som dessutom är helt miljövänliga,” förklarar Märtsin. Dock innehåller Springmars sortiment en s.k. Green Line produkt som är gjord av återvunnen aluminium och plexiglas. Springmar har ISO 14001:2015-certifiering för sitt miljöledningssystem och all avfallshantering sker på ett mätbart och reglerat sätt. “Vi följer upp det väldigt noga,” konstaterar Märtsin. “Vi slänger ingenting i onödan och tar vara på allt material, så långt det går.” Springmar erbjuder kunderna en möjlighet att skrota sina gamla ljusskyltar som plockas i bitar och sorteras enligt gällande krav för avfallshantering. 

Hur lång tid tar det att tillverka en ljusskylt? Enligt Märtsin bör man räkna med minst fyra veckor. “Om det behövs kan vi klarar det på 2,5 veckor, men då måste kunden vara mycket tydlig. Tala om för oss var reklamen ska installeras, hur kabeldragning ska ske och ge oss exakta mått och färgkoder. Om en reklamskylt har tillverkats utifrån uppgiften att strömkabeln ska sitta längst ner till höger, och det visar sig under installationen att strömförsörjning finns ordnad högst upp till vänster, har vi en hel del att göra för att lösa problemet på ett snyggt sätt.” Det är ett av många exempel på problem som expressleveranser kan medföra.

Märtsin rekommenderar även att tänka på garantitiden vid val av produkt. “Ljusreklam är inget man beställer för några knappa månader, utan snarare en investering som förväntas ge avkastning under flera år eller till och med decennier. Säg att en reklamskylt med fem års garanti kostar 2 000 euro och en lösning med två års garanti kostar 1 700 euro. Men om tre år senare ryker en lysdiod eller transformator, om färgen börjar flagna eller filmen släppa, kan reparationen eller renoveringen medföra ansenliga extra kostnader. Till exempel om man behöver att ta dit en lift för att byta ut transformatorn eller lysdioden, eller till och med ta ner reklamskylten från väggen och sätta upp den igen senare. Dessa kostnader är som regel mycket högre än den besparing man gjorde till en början.

Springmars standardprodukter levereras med fem års garanti och det inkluderar heltäckande service – våra installatörer rycker ut och byter själva ut den trasiga transformatorn. För betjäning av kunder från andra länder använder Springmar en lokal partner för garantiåtgärder och täcker alla dess arbetskostnader under garantiperioden.