Letter Engraved

LE – Graverad framsida i akryl, sidobelysning

Släck ljuset

LE – Graverad framsida i akryl, sidobelysning

Släck ljuset

Material: Aluminium + plexiglas

Ytbehandling/kulör framsida: symbolerna graveras in i framsidan

Höjd: 100mm – 1000mm

Längd: 100mm – 1000mm

Djup: 3mm – 10mm

Skylt av flaggtyp, belyst från ena kanten (monteringskanten). Designen graveras oftast in och syns när skylten är belyst. Oftast mindre storlekar. („Utgång“-skyltar och andra informativa/vägvisande skyltar).

Kontakta oss