Reklamposter

Under reklamposter förstår man i marken placerade reklamers bärare, som kan användas såväl inomhus som utomhus. Sådana poster kan ha (väg)visares, anmälningstavlans, pristavlans osv. funktioner. Poster tillverkas såväl med inre belysning som obelysta. Fästas beroende på beträffande situation och behov (med ankare, betongblocks, gjutna fundament osv.).