Posterlådor med frampanel eller dörr som kan öppnas 

Teknisk beskrivning