Skyltar av akryl, belysta på kanterna

Teknisk beskrivning