LED är en långlivad halvledare med liten energiförbrukning och liten spänning. LED – ljuskällors största fördelar vid ljusreklamers tillverkning:

 1. LED – ljuskällor vidareutvecklas hela tiden. Enligt föreliggande prognoser och utgående från LED – teknologins snabba utveckling och hela tiden sjunkande priser ska energisparande och uthålliga LED – energikällor i närmaste framtiden byta ut största delen av idag använda ljuskällorna.
 2. Lokalers användning. LED – ljuskällor är minst om 3/4 gånger lägre än neonrör eller luminofor – rör med sina fästningsklamrar, vad som påverkar reklamens djuplek.
  Måtten på LED – ljuskällors transformator är flera gånger mindre än de måtten på neonrörets transformator, vad som möjliggör att montera dem inne i ljusreklamen.
 3. Montering och transport. LED – produkter har en mycket bättre hållbarhet mot stöt och andra yttre inverkan, därför att ljusdioder är placerade i av epoxidharts tillverkade kapsyler. Vid diodens tillverkning används inget glasmaterial, vad som vid andra ljuskällor kan mycket enkelt gå sönder. 
 4. Ljushet och klarhet. LED – ljuset är klarare, det är enklare att läsa texten från längre avstånd, detta just under vintertiden, när neonrörets eller luminofor – rörets ljusstärka påverkas starkt av temperaturen. LED – ljuskällor har ingen ljusflimring, och hela förbrukade energin förvandlas av LED – ljusdioden till mycket intensivt och lysande ljus. Vid andra ljuskällor avsöndras utom ljus också mycket värme.
 5. Miljövänlighet. LED – ljuskällor är miljövänliga, och jämfört med neon- eller luminofor – rör innehåller LED – ljuskällor inga giftiga gaser som långsamt sipprar ut från de förstnämnda rören. Jämfört med traditionella ljuskällor är de av LED – produkter förbrukade energimängder betydande mindre och på så sätt sparar man upp till 80 % av förbrukade energin. I dagens situation, när energipriser blir högre och högre, handlar det naturligtvis om ett betydande sparande.
 6. Låga underhållskostnader. Jämfört med traditionella ljuskällor förbrukar LED – produkter lite energi och sparar upp till 80 % av förbrukade energin. I dagens situation, när energipriser blir högre och högre, handlar det naturligtvis om ett betydande sparande. Jämfört med andra ljuskällor er energiförbrukningen 6-10 gånger mindre.
 7. Hållbarhet
  LED – produkters hållbarhet är idag redan 10 0000 timmar, neonrör håller i genomsnitt 30 000 timmar och luminofor – lampors beräknad hållbarhet är i genomsnitt 15 000 timmar. LED – teknik är mer natursparande än luminoforlampor eller neonrör. Reklamers kåpor kan utföras lättare och tunnare, från och med 30-40 mm. Vi använder speciellt för ljusreklamer utarbetade LED – ljuskällor. Som garanti erbjuder vi 3.år. 

LED Super Orbis infosida       LED Moodul 5 infosida

Super Orbis LED module technical specification