Fräs- och graveringsarbeten

Fräsning – olika figurers klippning från olika material, ytans behandling (rännor, inskärningar, figurer osv.). Som material ägnar sig plastik, plexiglas, aluminium, mässing, tunt stål och rostfria material).
Graveringar utförs i 2D-, 2,5D- och 3D. Som amterial används plexiglas, PVC, aluminium, mässing, träd osv.