Redan från och med 1994 har vi erbjudit våra kunder följande tre huvudarbeten: ljusreklamers tillverkning, montage och underhåll. Under tiden har olika teknologiska möjligheter kommit till och nu är dessa huvudbranschen uppdelade i tre mindre underbranscher, också har vi klassificerat produkters olika typer.

I våra arbetsprocesser håller vi säkerheten för ett av de viktigaste ärendena. Produkters detaljer tillverkas huvudsakligen med hjälp av olika automater eller datastyrda verkbänk. 2013 renoverade vi vår arbetsprocess och förbättrade produktionsvillkoren. Vi förfogar över licensen för elektroarbetens utförande.

Vår arbetskvalitet har kännetecknats med ISO 9001 ledarskaps- och miljöcertifikat och bolaget 3M tilldelade oss kvalificerade producentens certifikat.