Miljö

ecoBolaget satsar på miljösparande lösningars användning och vidareutnyttjande.

Vi har tagit reda på av våra verksamheter framgående miljöaspekter, man ska rikta mer uppmärksamhet på.

Sparsamma lösningars användning

 • Tekniskt intakta anläggningar
 • erbjudande av energisparande och på LED – teknologin baserande lösningar
  (av oss erbjudna LED-lampor)
 • luminoforlampors och neonrörens utbyte  mot LED – lampor
  (över fördelar läs på den separata sidan)

Avfallssortering

 • Avfallsselektering
 • Avfallets kontrollerad transport

Vidareutnyttjande

 • Produktförpackningars, pappets och plastiks överlämnande till dess vidareutnyttjning
 • Ljuslådors överlämnande till dess vidareutnyttjning (se Förteckningen över använda reklamlådor)

ISO9001_ISO14001_col_EESpringmar Reklambyråns verksamheter överensstämmer med miljöledningscertifikat  ISO 14001:2015