Tutvustus

Alates 1994. aastast kuni praeguseni on Springmari Reklaamikoja põhilised tegevussuunad olnud samad: sise- ja välisreklaamide valmistamine, paigaldamine ning hooldamine. Ettevõte alustas väikestes rendiruumides Tallinnas, aastal 1997 kolis Springmar Sauele, aadressile Pärnasalu 25.

2009. a asutasime tütarfirma Prindikoda OÜ, mis tegeleb erinevate kleebiste valmistamise ning printimistöödega. Tootmis-, lao- ja kontoripinda on aastaks 2013 kokku 1750 m2.

Ettevõtte visiooniks on olla paindlik, kaasaegse tehnoloogiaga ning uuendustele avatud kasumit tootev ettevõte. Oleme professionaalsed ja usaldusväärsed oma tarbijatele, klientidele, partneritele, meeskonnakaaslastele ja ühiskonnale, täidame antud lubadused ega tingi kvaliteedis. Springmari Reklaamikoda pakub kvaliteetsete toodete kaudu rahulolu igale kliendile. Toodete kvaliteedi ja klientide rahulolu saavutamisel peame tähtsaks kvaliteetmaterjalide ning kindlate, usaldusväärsete hankijate ja koostööpartnerite kasutamist. Oma toodetele anname garantii 3- 5 aastat.

Ettevõtte juhtimissüsteemi ja tootmise efektiivsuse tõstmiseks oleme kasutanud EAS poolt pakutavaid EL struktuurfondide abi.

elsf

Väljastatud kvaliteedisertifikaadid:

ISO_9001_ISO_14001_no_year_EST_COL
ISO 9001 sertifikaat kvaliteedijuhtimissüsteemile ja ISO 14001 sertifikaat keskkonnajuhtimissüsteemile
(audiitor Det Norske Veritas)

3M_MCS
3M MCS (Matched Component System) st oleme firma 3M poolt sertifitseeritud reklaamtoodete valmistaja ja võime anda firma 3M materjalidele kuni 10 a garantiid.

Elektritööde luba nr EL10280685-0001

Springmar OÜ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige aastast 1998.


Põhiväärtused

Uuendusmeelsus

Oleme uudishimulikud ja avatud muutustele. Tundes tarbija ootusi, arendame ja kasutame uusi tehnoloogiaid, oleme ettevõtlikud, julged ja aktiivsed luues ise uuenduslikke lahendusi.

Tulemuslikkus

Töötame paremate tulemuste nimel, usume iseendasse ja oleme jätkusuutlikud.

Süsteemsus

Planeerime protsesse ja ressursse, teeme õigeid otsuseid ja viime need ellu.

Ressursid

Rakendame vajalike ainelisi ja intellektuaalseid resursse kindlustamaks ettevõtte eesmärkide saavutamist

Keskkonnateadlikkus

Töötame nii, et meie materjalikasutus oleks võimalikult ökonoomne, sorteerime jääke ja suuname taaskasutusse. Pakume klientidele energiasäästlikke lahendusi.

Usaldusväärsus

Oleme professionaalsed ja usaldusväärsed oma tarbijatele, klientidele, partneritele, meeskonnakaaslastele ja ühiskonnale, täidame antud lubadused ega tingi kvaliteedis.

Springmar OÜ pakub kvaliteetsete toodete ja teenuste kaudu rahulolu igale kliendile.